OPAS KÖYHYYTTÄ KOKENEILLE

Teksti: Tuula Paasivirta

Kuka kuuntelee köyhää? -verkoston ja Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston (EAPN-Finin) tuottama Köyhä mediassa -opas köyhyyttä kokeneelle antaa köyhille tietoa, vinkkejä ja tukea mediassa esiintymiseen. Se julkaistiin EAPN-Finin Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen jakotilaisuudessa Helsingissä 26. marraskuuta 2018. Kyseinen tunnustus jaettiin viime vuonna kolmatta kertaa. Taustana on Euroopan köyhyysverkostoissa vuosia sitten virinnyt toiminta, jotta köyhän oma ääni saataisiin mediassa kuuluviin paremmin.

Köyhyys ja media

Köyhyys koskettaa Suomessa satojatuhansia ihmisiä eri syistä. Sen vähentäminen ei onnistu ilman, että köyhyyttä kokevia ihmisiä kuullaan asiantuntijoina omassa asiassaan, myös eri medioissa. Julkisuuteen astuminen sisältää kuitenkin riskejä ja vaatii uskallusta. Niitä voi ehkäistä ennalta, kun tuntee median pelisäännöt, miettii omia valmiuksiaan ja hakee tukea itselleen tähän prosessiin. Tähän tuen antamiseen pyrkii osaltaan tämä opas.

Ainutlaatuinen opas

Vuonna 2018 julkaistu opas köyhyyttä kokeneille ihmisille haluaa olla avuksi tässä merkittävässä asiassa, köyhyys ja media. Se on pitkälti köyhyyttä kokeneiden ihmisten itse tekemä opas tästä tärkeästä aiheesta. Sillä pyritään tukemaan heitä, jotka haluavat vaikuttaa köyhyydestä käytävään keskusteluun lähtemällä mediaan haastateltavaksi tai kenties kirjoittamaan blogitekstejä köyhyydestä. Se vaatii aina uskallusta ja sisältää riskejä, mutta oppaan tekijät ovat sitä mieltä, että se kannattaa silti. Lisäksi on tärkeää, ettei köyhyydestä vaieta. Merkityksellistä on, että köyhät itse puhuvat köyhyydestä, sen eri ilmenemismuodoissaan.
Oppaan suunnittelu- ja toimittamisen työryhmään kuuluivat Linnéa Partanen, Irene Roivas, Tiina Saarela ja Erja Saarinen. Tuula Paasivirta toimi kaksivuotisen työryhmän puheenjohtajana. Lopullisen oikoluvun ja taiton toteuttivat Erja Saarinen ja Taina Leino. Miesnäkökulmaa oppaaseen saatiin kahden kyselysarjan kysymysten tekemiseen, valokuviin ja kunnioittavasti köyhyydestä raadista prosessin eri vaiheissa.
Oppaan toteutusta varten järjestettiin kaksi webropol -kyselyä ja kaksi kuulemis- ja keskustelutilaisuutta vuonna 2018. Työryhmälle oli tärkeätä, että köyhiä kuultiin monipuolisesti. Oppaan työstämisessä saatiin arvokkaita kommentteja myös toimittajilta. Valokuvia pyydettiin Facebook-ryhmissä ja kuukausikirjeissä, mutta niitä saatiin myös työryhmän jäseniltä.
Oppaan syntysanat lausuttiin opastyöryhmän puheenjohtajan keittiössä hänen sanomaan elokuussa 2017, kun Kuka kuuntelee köyhää?-verkosto piti kuukausikokoustaan Itä-Helsingissä.
Vastaavaa opasta köyhille ei ole aiemmin tehty Suomessa, eikä sellaista löydy EAPN:n Euroopan laajuisen verkoston jäsenmaiden toimijoilta muiltakaan. Oppaan kääntäminen englanniksi on suunnitteilla. Tämän-
tyyppisiä, harvinaisia oppaita median kohtaamiseen, löytyy esimerkiksi adoptioperheiden yhdistykseltä ja mielenterveysjärjestöiltä.

Kenelle tarkoitettu?

Oppaassa on ohjeita tilanteeseen, jossa toimittaja on pyytänyt ja etsinyt henkilöä tai henkilöitä haastateltavaksi joko lehteen, verkkoon tai tv- tai radio-ohjelmaan. Se kertoo, mitä kannattaa ottaa huomioon, kun harkitsee haastatteluun suostumista. Siinä on myös tietoa siitä, mitä kaikkea haastattelusta voi seurata. Oppaassa käydään tarkoin läpi haastatteluprosesseja ja haastateltavan oikeuksia ja velvollisuuksia. Se on erityisen hyödyllinen kaikille, joilla ei ole runsaasti kokemuksia mediassa esiintymisestä, mutta konkarikin saattaa siitä hyötyä.

Sosiaalinen media

Sosiaalinen media tuo lisähaasteita osallistumisessa julkiseen keskusteluun. Lähes kaikilla medioilla on myös sähköinen julkaisualusta. Siellä keskustelu voi olla hyvin haastavaa, riipaisevaa, mutta myös antoisaa.
Keskustelu köyhyydestä ei ole aina rakentavaa. Tämän vuoksi erilaiset oppaat ja tunnustuspalkinnot ovat tärkeitä matkalla muutokseen.
Marianne Laiho pohtii aihetta Suomen tiedetoimittajien verkkolehdessä artikkelissaan ”Väärällä tavalla köyhä” – Median köyhä ei kelpaa hyväosaisille.
Hän kysyy jutussaan aiheellisesti: – Suomessa tutkitaan köyhyyttä, ja siitä uutisoidaan tiedotusvälineissäkin melko paljon. Miksi köyhien omaa ääntä on kuitenkin vaikea tuoda julkisuuteen? Millainen köyhä miellyttää mediaa?

Aiempi opas julkaistiin
journalisteille

Vuonna 2017 Kunnioittavasti köyhyydestä tunnustuksen jakotilaisuudessa julkaistiin ensisijaisesti toimittajille tarkoitettu opas Kunnioittavasti köyhyydestä – opas köyhyydestä kirjoittamiseen. Myös se löytyy EAPN-Finin verkkosivuilta http://www.eapn.fi/kokemustoiminta/kunnioittavasti-koyhyydesta/ Samalta sivulta hieman alempaa löytyy linkki oppaaseen, mutta se löytyy myös kohdasta julkaisut ja Kuka kuuntelee köyhää verkoston sivulta http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/wordpress/kategoria/ajankohtaista/
EAPN-Fin jakaa vuosittain Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen journalisteille, jotka ovat tehneet juttuja köyhyydestä taloudellisia ja sosiaalisia syitä analysoiden ja köyhyyttä kokeneita ihmisiä kunnioittaen. Tunnustuksen saajan päättää köyhyyttä kokeneista ihmisistä koostuva raati..
Ehdokkaita etsitään kunakin vuonna marraskuun 2. päivään asti. Tämän vuoden ehdokkaiksi otetaan artikkeleita ja ohjelmia, jotka on julkaistu 1.11.2018–31.10.2019 suomalaisessa mediassa. Lisätietoja osallistumisesta saat erja.saarinen@soste.fi

Kirjoittaja on Köyhä mediassa – opas köyhyyttä kokeneille työryhmän puheenjohtaja ja Kuka kuuntelee köyhää? -verkoston viestintävastaava ja EAPN-Fin verkoston hallituksen jäsen.

Yksi Köyhä mediassa -oppaan
haastatelluista, Mimosa Partanen,
kertoo:
”Menin haastatteluun YLE:n nettijulkaisuun, koska halusin vaikuttaa ja tuoda esille köyhyyden kokemuksia. Itseni esille tuominen tuli agendani mukana, koska kerroin elämästäni. Minulle on tullut haastatteluideni jälkeen paljon positiivista palautetta.

Kannustavia ja tukea osoittavia yhteydenottoja on tullut sekä ystäviltäni ja täysin tuntemattomilta ihmisiltä. Olen ollut jokaisen haastattelun jälkeen ylpeämpi itsestäni ja haastattelut ovat auttaneet minua näkemään itseni positiivisemmassa valossa. Minua on kehuttu rohkeudestani ja sinnikkyydestäni.”