YMPÄRISTÖLUOTSIT HARJOITTELIVAT

LUONTOYMPÄRISTÖN KUVAILUTULKKAUSTA

Ympäristöluotsitoiminta järjesti kuvailutulkkausretken Kaupin metsiin 7.10.2021 näkövammaisten testiryhmän kanssa. Tapahtuma oli viimeinen luotseille suunnatuista luontoaiheisista koulutuksista. Tampereen kaupungin koordinoima luotsitoiminta tarjosi koko syksyn vapaaehtoisille ympäristöluotseille metsäaiheista koulutusta. Kaikki alkoi, kun Tampereen seudun näkövammaiset ry:n koordinaattori Saara Ahlroth tuli pitämään ”Kun näkö heikkenee” -nimellä kulkevan koulutuksen. Koulutuksessa luotsit kuulivat siitä, miten eri näkövammat vaikuttavat elämään, kokeilivat demonstraatiolaseja ja pääsivät keskustelemaan kokemustoimija Outi Lehtisen kanssa. Sen jälkeen opiskelija Niina Ollanketo tuli pitämään metsäympäristössä luotseille koulutusta asiakaslähtöisestä luontoympäristön kuvailutulkkauksesta. Hän tekee aiheesta parhaillaan maisterintutkielmaa.

Koulutuksen viimeinen vaihe oli retki Kaupin metsään harjoittelemaan oikean asiakasryhmän kanssa kuvailutulkkausta. Liikunnanohjaaja Sari Helminen yhdisti retkellä hienosti ohjelmaan myös pienen metsämieli-harjoituksen, jossa puunrunkoon nojaten kuunneltiin omaa hengitystä ja luonnon ääniä. Metsämieli-harjoituksissa on tarkoitus herättää aistit. Kaupin metsäretkellä oli mukana muutama vapaaehtoinen ympäristöluotsi, liikunnanohjaaja Sari Helminen sekä luotsikoordinaattori Saara Heikkilä ja pari liikunta-alan opiskelijaa. Asiakasryhmä koostui kokemustoimija Outi Lehtisen kontakteista, ja osallistujia oli yhteensä viisihenkinen porukka.

Miksi metsä sitten on liikkujalle niin tärkeä? Tähän vastaa Tampereen kaupungin liikunnanohjaaja Sari Helminen, joka oli retkemme ohjaaja. Helmisen mukaan luonto vaikuttaa hyvinvointiimme monella tasolla. Jo 15–20 minuutin oleskelu luonnossa laskee verenpainetta ja sydämen sykettä sekä lisää vastustuskykyä. Metsässä liikkuminen edistää sydämen sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön terveyttä, kehittää tasapainoa ja vahvistaa erityisesti jalkojen ja pakaroiden lihaksia. Pehmeä ja epätasainen alusta on nivelystävällinen liikkua. Luonto piristää mieltä, ja se auttaa unohtamaan arjen huolet ja murheet. Parhaat terveyshyödyt saadaan säännöllisellä 2–3 kertaa viikossa tapahtuvalla luonnossa liikkumisella.

Helminen korostaa myös, että eri vuodenajat tuovat vaihtelua luonnon ääniin, tuoksuihin ja väreihin. Marraskuinen metsä voi tuntua harmaalta, mutta ikivihreiden sammalten värit ja muodot korostuvat. Luonnossa kannattaakin liikkua ympäri vuoden. Myös rauhallisella liikuskelulla on terveysvaikutuksia. Metsämieli-harjoitukset ovat tutkittu luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia hyödyntävä menetelmä. Ne ovat yksinkertaisia, helppoja toteuttaa ja sopivat kaikille. Metsämieli-harjoitukset sopivat hyvin myös näkövammaisille. Näkövammaan liittyy usein kohonnut lihasjännitys tasapainon heikentymisen ja liikkeiden suoritusnopeuden hidastumisen johdosta. Esimerkiksi “Selkäpuu” on harjoitus, jossa asetutaan mukavaan asentoon selkä puun runkoa vasten. Harjoitukseen voi liittää oman hengityksen tarkkailun sekä luonnon äänien kuuntelun: mitkä äänet kuuluvat läheltä, mitkä kaukaa?

Luonnolla on monenlaisia hyviä vaikutuksia ihmisten psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin ja terveyteen, puhumattakaan siitä, että olemme riippuvaisia hapesta ja ravinnosta, joita saamme meitä ympäröiviltä kasveilta. Silti meille niin tärkeiden luontoympäristöjen kuvailutulkkausta ei ole juurikaan tutkittu, eikä sitä varten ole ollut omia ohjeitaan, kuvailutulkki Niina Ollanketo kertoo. Ollanketo päätti pro gradu -tutkielmassaan tutkia juuri luonnon kuvailutulkkausta. Tavoitteena on edistää näkövammaisten ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia nauttia luonnosta ja sen hyvinvointivaikutuksista. Niina Ollanketo halusi tutkielmassaan selvittää vastaavatko nykyiset yleiset kuvailutulkkausohjeet käyttäjien omia toiveita, ja tuoda tällä tavoin kuvailutulkkauksen käyttäjät tutkimuksen keskiöön. Tutkimuksen tuloksena hän kehitti erityisesti luonnon kuvailutulkkaukseen tarkoitetut ohjeet, joita ympäristöluotsienkin koulutuksessa käytettiin. Niina Ollanketo kertoo, että ohjeet ovat 2021 vuoden loppuun mennessä julkisesti saatavilla maisterintutkielman yhteydessä Trepo-palvelussa.

Sari Helminen puhuu metsäkävelyn puolesta. Metsäkävely sopii hänen mukaansa kaiken kuntoisille. Metsässä kävellessä vauhti pysyy yleensä sellaisena, että pystyy puhumaan puuskuttamatta. Näkövammaisilla kävelysauvojen käyttö tuo turvallisuutta ja helpottaa liikkumista. Tasaisella hiekkatiellä sauvojen käyttö tehostaa kävelyä, ja samalla parannetaan myös kestävyyskuntoa. Pitkospuilla kävely taas lisää rohkeutta. Kapeilla juurakkoisilla poluilla vaaditaan tasapainokykyä ja koordinaatiota. Metsä onkin monipuolinen liikuntapaikka, kaikkina vuoden aikoina! Luotsitoiminta rohkaisee kaikkia näkövammaisia käyttämään maksutonta luotsipalvelua. Ympäristöluotsin voi pyytää mukaan metsäretkelle tueksi ja seuraksi.

Tekstin on kirjoittanut ja koonnut luotsikoordinaattori Saara Heikkilä liikunnanohjaaja Sari Helmisen ja kouluttaja Niina Ollankedon kirjoituksista.