VAATTEIDEN ESTETIIKKAA

Kaunis sokean mieheni käsien alla

Teksti: Riitta Lahtinen

Suhteemme alussa 30 vuotta sitten mieheni antoi palautetta uusista, kauniista ja seksikkäistä vaatteistani. Tätä huomiota ja palautetta oli mukava kuulla. Vaatteilla viestimme merkityksiä ja ne ovat osa sosiaalista ja kulttuurista toimintaamme sisältäen visuaalisia vihjeitä. Russin sokeutumisen myötä visuaalisen havainnoinnin tilalle on tullut käsin tutkiminen, jolloin kosketuksen kautta koetaan toisen asusteet.

Tietoisten tuoksujen lisäksi asusteilla kommunikaatio toimii, kun näkevänä vaimona viestin erilaisia asioita näkövammaiselle miehelleni. Käsin kosketeltavilla vaatteilla on sovittu ei-kielellinen merkitys, jonka mieheni saa vaatteiden haptisen tutkimuksen eli tunto- ja liikkeaistin kautta hahmotettavaksi. Vaatteita tunnustamalla löytyy oma vaimo ruuhkatilanteessa ja niiden avulla voi opastaa. Lisäksi ne voivat ilmaista seksikkyyttä ja kutsuvuutta. Vaatteiden kautta yhteinen toimintamme paranee ja tuo joustavuutta kommunikaatioomme. Pukeutumisestani on tullut osa yksityistä, haptista viestintäämme.

Haptiset vaatteet

Meillä vaatteen funktionaalisuuteen liittyy käytännöllisyys, ilmaisevuus ja esteettisyys. Asusteiden valintaan liittyy käyttö- ja tuntomiellyttävyys. Asuissa saa olla yllättäviä, kiusoittelevia, humoristisia, kutsuvia, tunnusteluun motivoiva materiaaleja ja elementtejä. Katseen estetiikka on siirtynyt kosketuksen estetiikkaan.
Haptisen tutkimisen kokemuksien kautta on asusteisiin luotu toisen käsien alle kauneutta ja persoonallisuuteni tunnistettavuutta. Jos haluan tulla huomatuksi ja olla seksikäs mieheni käsien alla, minulla on mahdollisuuksia korvata visuaalinen vaatteiden symboliikka haptiseksi symboliikaksi. On oivallettava, miten tuntoaistilla jaetaan erilaisia esteettisiä nautintoja ja sovittuja viestejä. Tällöin visuaalisia vihjeitä ei tarvitse kielellistää vaan ihailu on omien käsien kautta saatua tulkintaa. Russ kertoo, että sokeana ”vaatetta voi ihailla käsin koskettamalla, seurata sen miellyttävää materiaalia ja leikkauksia. Samalla saa tuntuman vartalon muotoihin. Lisäksi havainnoin toisen tunnetilan ja pystyn paikantamaan toisen asennon.”
Hyödynnän kaapista löytyviä vanhoja vaatteita ja materiaaleja. Vaatteita voi ostaa valmiina ja niihin voi liittää itse erilaisia kosketeltavia elementtejä. Kyse on ratkaisujen etsiminen kommunikaation tarpeeseen ja niiden kokeileminen käytännössä. Asusteissa saa olla huumoria ja luovuutta. Omaan tyyliin sopivat tunnusteltavat ideat voi liittää yksinkertaisilla tavoilla kuten huiveilla, koruilla, napeilla ja kangastarroilla. Samalla saa vanhoista vaatteista uusia.

Tunnistamista, juhlaa ja opastusta

Kommunikaatio asusteilla on toimivaa erilaisissa tilanteissa, sisällä ja ulkona pakkasella, arjessa ja juhlassa. Olemme ratkaisseet osan yhteydenpidostamme vaatteiden välityksellä audio-haptisesti eli kuulonvaraisesti ja tuntoaistin kautta. Vaatteet on suunniteltu niin, että niistä tunnistaa toisen kosketuksella. Tutun materiaalin ja yksityiskohtien avulla löytää toisen ryhmä- ja ruuhkatilanteessa, jos kontakti sattuu katoamaan.
Vaatetus vaihtelee sään mukaan. Talvella ulkona yhdessä liikkuessa tandemlapasen sisälle mahtuu molempien kädet kotoisaan käsi-kädessä opastusotteeseen. Tandemlapasen sisään mahtuu meidän molempien käsi. Kommunikoimme lapasen sisällä lämpimässä, varsinkin kun paksut hatut, kova tuuli ja ympäristömelu estävät kuulolaitteilla kuulemisen. Viesteinä jaamme suuntia, pysähdyksiä, sormittamista ja kosketusviestejä eli haptiiseja.
Juhlavaatteeseen voi olla piilotettuna opastusvalmius. Mieheni osti minulle toistametriä pitkän oranssin kallan kukan. Sommittelin sen mustan leningin opastuspuolelle olkapäälle. Pitkän varren kiepautin lantion kohdalle lenkiksi, josta voi pitää kiinni. Kuvassa Russ kokeilee kukkaa ja pitää lenkistä kiinni. Joskus asusteiden haptinen tutkiminen kuten juhlakenkien tunnustelu vaatii tilaa ja hyvän asennon.

Käytämme vaatteissa myös äänilähteitä. Äänestä saa vihjeen mm. toisen liikkumisesta, siirtymisestä, vauhdista ja etäisyydestä. Joulunajan vaatteisiin kuuluu yhdistelmä haptis-auditiivisesta joulupuserosta. Siihen on liitetty tunnistettava kohosydän pienine tiukuineen. Kuvassa Russ kokeilee puseron selkäosassa olevaa isoa sydäntä ja joulutiukuja rinnakkain sohvalla istuen. Kun Riitta siirtyy tilassa, pienet tiu´ut kertovat sen.

Seksikäs mieheni käsien alla

Viime vuosina asusteiden kautta kommunikaation hyödyllisyys on kasvanut. Kiinnostus jakaa seksikkyytä on kehittänyt tietoista asusteiden kautta kommunikaatiota. Russ miettii: ”Seksikkäitä vaatteita kokeiltaessani tunnistan toisen vartalon muodot, sen lämmön ja liikkeet. Samalla koen toisen läsnäolon tavan, kosketukseni etenemisen ja palautteen. Lisäksi saan toisen tuoksun, vartalon liikkeet kosketukseni alla, tunnen hengityksen ja mahdollisesti paljaan ihon. Käsien liikkeillä toisen vaatteilla saa tuntoaistilla suoraan oman tulkinnan. Käsillä voi tutkia, palata takaisin, liukua eteenpäin. Tilanteessa tunnistan fyysisen läheisyyden ja hyväksynnän.”
Olen vaimona kokonaisuus, joka näkyy muille lähinnä visuaalisesti. Miehelleni olen haptis-auditiivinen, kosketuksella tunnistettava. Vaatteiden kautta olemme läsnä toisillemme ja jaamme osallisuutta. Niistä muodostuu osa yhteistä esteettistä tuntoaistikulttuuria ja ne luovat haptista nautintoa. Toisten vaatteiden kokeileminen toimii kuten silmäily. Kutsumme tätä haptikoinniksi.

Aiheesta valmistuu kirja vuonna 2019, lisätietoja
riitta.lahtinen@icloud.com