ENERGIAHOITOA JOHANNAN TAPAAN

Teksti: Marianne Tenhami

Johanna Herranen on Suomen ainoa näkövammainen pranic healing -diplomihoitaja. Hän kannustaa muitakin opiskelemaan pranic healingia ja kokeilemaan sitä.

Johanna Herranen, 41, valmistui pranic healing -diplomihoitajaksi vuonna 2011. Hänelle on muodostunut vakiintunut asiakaskunta.
– Hoidan ihmisiä enimmäkseen omassa kodissani, koska kaikki työvälineeni ovat täällä. En kuitenkaan pidä kotiani työtilana. Niinpä hoidan ihmisiä myös pranic healing -keskuksessa Helsingissä.
Työvälineinä hänellä on erilaisia kristalleja sekä suolavesivati, johon likainen, käytetty energia heitetään. Työvälineinä toimivat joskus myös puhdistavat mantrat ja suitsukkeet. Hoitajan omat kädet ovat pranic healing -hoidoissa niin ikään tärkeä työväline. Omia käsiä liikutellaan ilmassa hoidettavan alueen kohdalla. Hoidettavan henkilön ei välttämättä tarvitse olla paikalla fyysisesti. Johanna tekee myös kaukohoitoja.
– Pranic healingissa ajatellaan, että maapallo on yksi iso organismi, jossa me kaikki olemme yhteydessä toisiimme. Jos ajattelen jotain ihmistä, minulla on yhteys häneen, diplomihoitaja havainnollistaa.

Kuin olisi ollut aurinko päässä

Pranic healing on filippiiniläiskiinalaisen kemianinsinööri Choa Kok Suin 1980-luvun puolivälissä kehittämä energiahoito, jossa hoidetaan auroja ja chakroja. Hoito perustuu ajatukseen, että ihmisen kehossa on kaksi puolta: fyysinen, jonka näemme ja jota voimme koskettaa sekä ei-fyysinen energiakeho. Jos vaikutetaan toiseen puoleen, vaikutetaan samalla toiseenkin puoleen. Hoidossa ajatellaan, että ihmisen keho voi parantaa itse itsensä.
– Kun sormeen tulee haava, ei mene kauaakaan, kun keho sen korjaa. Kun fyysiseen kehoon tulee haava, myös energiakehoon tulee vuoto. Kun fyysinen keho korjaa haavan, energiakehonkin vuoto paranee. Tai toisinpäin: jos energiakehoa hoidetaan, myös fyysiset oireet ja tuntemukset helpottuvat, Johanna selittää.
Pranic healingin suhteen on hyvä olla skeptinen: jos ei usko hoidon vaikutuksiin ja hoito kuitenkin vaikuttaa, kokemus hoidosta on paljon isompi. Näin kävi Johannalle.
– Tutustuin pranic healingiin ensimmäisen kerran vuonna 1995 hengen ja tiedon messuilla. Ei olisi tullut mieleenikään mennä siellä mihinkään hoitoon, koska en pidä siitä, että vieraat ihmiset koskevat minuun. Pranic healingissa hoitaja ei koske hoidettavaan, vaan hoito tapahtuu energiakehon puolella. Sattui vielä niin, että hoitaja oli ruotsalainen, eikä minun ruotsin kielentaitoni ole kovinkaan hyvä. En siis yhtään ymmärtänyt, mitä hoitaja sanoi. Tämä voimisti saamaani kokemusta vielä enemmän. Hän vain puhui ruotsia, huitoi ilmaa käsillään minua koskettamatta ja minulle tuli ihan älyttömän hyvä olo, ihan kuin minulla olisi ollut aurinko päässä. Ihmettelin, miten hän sen hyvän olon sai aikaan. Kiinnostuin hoidosta, koska ajattelin siinä olevan jotain outoa. Ei vain käsiä huitomalla saa ihmiselle niin hyvää oloa, Johanna muistelee.

Ovet sepposen selällään

Pranic healing kiinnosti Johannaa, mutta sen opiskelu on kallista ja hän oli lisäksi sitä mieltä, ettei voi opiskella hoitoa näkövammansa vuoksi. Vihdoin, vuonna 2008 hän meni jälleen hengen ja tiedon messuille. Nyt hän jutteli pranic healing -hoitajien kanssa ja kysyi, voiko näkövammaisesta tulla energiahoitaja. Saatuaan yhteystiedot hän otti yhteyttä pranic healingin pääopettajaan Hannele Söderholm-Johanssoniin.
– Minua pelotti ottaa Hanneleen yhteyttä, koska olen kohdannut elämässäni todella paljon näkövammaisuuteeni liittyviä ennakkoluuloja. Ilokseni Hannele oli hyvin lämmin ja kannustava. Kysyessäni häneltä, olisiko pranic healingin opiskeluovessa minulle edes pienenpieni rako, hän vastasi minulle:
”Ei ole rakoa, vaan ovet ovat sinulle ihan sepposen selällään.”

Energioita tunnustellaan käsin

Johanna aloitti pranic healingin opiskelun peruskurssilla maaliskuussa 2009. Kurssi järjestettiin Helsingissä Minä olen -keskuksessa. Teoriaosuuksissa hän teki muistiinpanoja omalla muistiinpanovälineellään ja sai kurssimateriaalin Hannele Söderholm-Johanssonilta elektronisina tekstitiedostoina.
– Hannele suhtautui kaikkeen ehdottamaani hyvin positiivisesti. Hänen kannustavuutensa auttoi minua jäämään kurssille. Jos en heti osannut jotain, hän näytti kädestä pitäen, Johanna kiittelee.
Sen sijaan kirjojen saaminen sopivassa muodossa oli haasteellista.
– Ostin mustavalkoiset kirjat ja niitä skannattiin minulle. Silloisesta Näkövammaisten kirjastosta en saanut kirjoja, koska en opiskellut täyspäiväisesti vaan lähi- ja etäjaksoilla, Johanna pahoittelee. Onneksi nykyään kirjat saa kuitenkin näkövammaisille saavutettavassa muodossa elektronisesta iBooks-verkkopalvelusta, joten nyt Johannakin voi lukea niitä saavutettavasti. Opiskellessaan pranic healingia hän kyseli pranichealing.com -internetportaalissa, voisiko joku katsoa hoito-ohjeita kirjoista. Käytännön harjoituksetkin sujuivat hyvin, kunhan Johanna voitti pelkonsa.
– Ensimmäisessä harjoituksessa kokeilimme, voimmeko nähdä ilmapraanaa eli ilmasta tulevaa elämänenergiaa. Kun valaistusolosuhteet ovat oikeat, näkevät voivat nähdä sen. Enhän minä sitä nähnyt ja ajattelin heti, ettei tämä ole minun juttuni. Energiahoitojen tekemisessä skannaamisella eli energian tunnustelemisella on kuitenkin tärkeä merkitys. Energian laatua tunnustellaan käsin. Minähän olen tottunut käyttämään käsiäni kaiken tunnustelemiseen, joten minulle skannaamisen oppiminen olikin helppoa. Huomasin, että ne energiat ja aurat tuntuvat käsissä, hän iloitsee.

Muhkuroita ja kuoppia energioissa

Peruskurssin jälkeen Johanna suoritti värienergiakurssin, jossa puhuttiin eri väreistä eli energiataajuuksista. Tämän jälkeen oli vuorossa mielenhoitokurssi, jossa käsiteltiin pranic healingia erilaisten mielentilojen kuten ahdistuksen hoitamisessa. Viimeinen taso oli kristallikurssi, jossa opeteltiin kivillä hoitamista.
– Kivillä on todella vahvat energiat. Niillä voi tehdä paljonkin, hän huomauttaa. Henkisen kehityksen polku arhatic yoga keskittyy hoitajan puhtauteen.
– Mitä parempi ja puhtaampi hoitaja on ja mitä korkeammalla henkisellä tasolla hän on, sitä parempia hoitoja hän pystyy antamaan, Johanna selventää arhatic yogan tarkoitusta. Viimeisenä hän kävi diplomihoitajakoulutuksen, joka koostui syventävä hoitotieto ykkösestä ja kakkosesta sekä harjoittelusta ja hoitoraportoinnista.
– Meidän oli annettava hoito kahdellekymmenelleviidelle ihmiselle. Heidän oli allekirjoitettava hoitoraporttinsa ja näin vahvistettava, että hoito on toiminut, vuonna 2011 valmistunut diplomihoitaja kertoo. Kaikkiaan Johanna opiskeli pranic healingia kaksi ja puoli vuotta lähijaksoilla ja harjoitellen etäjaksoilla lähijaksojen välissä. Etäjaksoilla hän oli myös yhteydessä muihin opiskelijoihin Skypen välityksellä.
Pranic healingissa kullekin hoidettavalle asialle on omat energiansa ja suuntansa, joista energiaa annetaan. Korkeaan verenpaineeseen auttavat juuri oikeisiin kehon osiin annettavat energiat. Sydäntä puolestaan ei saa energisoida edestäpäin, koska siitä voi tulla rytmihäiriöitä.
– Energiakehossa oireet näkyvät niin, että energiaa on jossain kohdassa liikaa tai liian vähän. Jos sitä on liikaa, kyseisessä kohdassa tuntuu muhkura. Jos energiaa on liian vähän, se tuntuu kuoppana. Jos vaikka kurkun kohdalla on muhkura, henkilöllä voi olla flunssa tai kurkku kipeänä, Johanna selittää.
Hän korostaa, että hoidettaessa on tarkasti noudatettava annettuja ohjeita. Soveltaa ei saa. Ihmisten lisäksi Johanna on antanut pranic healing -hoitoja koirille. Koiran hoitaminen eroaa kuitenkin ihmisen hoitamisesta.
– Koiran energiataajuudet ovat erilaisia kuin ihmisellä. Praanan eli elämän energiataajuudet ovat värienergioita. Koiriin ei saa ohjata tiettyjä energiataajuuksia, koska ne ovat liian vahvoja eläimille. Sama koskee pieniä lapsia, hän kertoo.
Johanna painottaa, että pranic healing on täydentävä hoitomuoto, joka ei missään tapauksessa korvaa lääketiedettä. Kaikille hoitoon skeptisesti suhtautuville hän suosittelee pranic healing -hoidon kokeilemista ja mielipiteen muodostamista hoidosta saamiensa kokemusten kautta. Hän myös kannustaa opiskelemaan energiahoitoja.
– Suosittelen pranic healingin opiskelua kaikille. Vaikka ei suorittaisi diplomihoitajan koulutusta, kursseja voi käydä saadakseen tietää miten mielenkiintoista energiamaailma on. Vaikka siitä ei tulisi ammattia eli ei suorita diplomihoitajan koulutusta, voi silti hoitaa läheisten pieniä vaivoja kuten päänsärkyä. Muiden auttamisen lisäksi minulle on ollut todella silmiä avaavaa oma henkinen kasvuni. Olen oppinut todella paljon hillitsemään omia tunteitani, minusta on tullut rauhallisempi ja olen oppinut ajattelemaan ennen asioiden sanomista. Elämässäni on nykyään paljon vähemmän konflikteja.