ÄÄNIKIRJA TULEE MOBIILIIN

Teksti: Ali Kinnunen

Celia-kirjastossa otetaan käyttöön mobiilisovellus joka tuo äänikirjat älypuhelimeen. Äänikirjan voi joko kuunnella tai ladata itselleen omalla puhelimellaan.

Syvä rauha vallitsee Celia-kirjastossa. Tilaa on esimerkiksi Näkövammaisten Kulttuuripalvelun ja Celian yhteisiä kirjailijavierailuja varten, mutta kirjoja on hyllyillä vain malliksi.
Kaikki kirjat ovat tietokoneella. Kirjaston asiakas voi joko kuunnella haluamansa äänikirjan suoratoistona omalla tietokoneellaan tai ladata sen omalle koneelleen. Hän voi myös pyytää lähettämään kertakäyttöisen daisylevykkeen, ja kuunnella sen omalla päätelaitteellaan.
– Kun kirjankustantajat ja yleiskirjastot vasta miettivät digitaalista kirjaa, Celia on jo siirtynyt digitaalisiin äänikirjoihin. Me olemme aidosti digitaalinen kirjasto. Kirjoina ei ole kuin pistekirjat ja nekin tulostetaan pyynnöstä asiakkaalle – ja sitten tietysti lasten koskettelukirjat, joita ei voida digitalisoida. Kaikki muut ovat tietokoneen palvelimella.
Näin sanoo Celian kirjastonjohtaja Marketta Ryömä.

Celian äänikirjoja yleisistä kirjastoista?

Celia-kirjasto juhli keväällä 125-vuotispäiviään yhdessä samanikäisen Näkövammaisten Kirjastoyhdistyksen kanssa. Juhlat olivat näyttävät mutta eivät tylsät, kuten viime Kajastuksessa kerrottiin. Seuraavat juhlat ovat ehkä kymmenen vuoden päästä, kun äänikirja täyttää 70 vuotta.
Samoin kuin kaikki muutkin valtion ylläpitämät laitokset Celiallakin on edessä kovat ajat, sillä säästöjä pitää saada. Viime vuonna Celian budjettia leikattiin yhdeksän prosenttia, mutta uudet leikkaukset ovat edessä, eikä yt-neuvotteluilta ja irtisanomisiltakaan ehkä voida välttyä. Celia joka tapauksessa säilyy, eikä sen olomassaolo ole uhattuna.
– Toimintaympäristö muuttuu ja on aina muuttunut 125 vuoden aikana. Meidän täytyy sopeutua ja ennakoida muutoksia ja yrittää pitää palvelutaso silti riittävän hyvänä ja miettiä, millaisin tuottein, palveluin ja ratkaisuun siinä onnistutaan, Marketta Ryömä sanoo.
– Olemme voimakkaasti yhdistämässä toimintaa yleisten kirjastojen kanssa. Tavoitteena on saada sellaista uutta asiakaskuntaa, joka ei vielä ole palvelujemme piirissä. Pyrimme tiivistämään yhteistyötä niin, että ainakin uudet asiakkuudet ohjautuisivat yleisiin kirjastoihin. Ne pystyvät monipuolisimmin palvelemaan uusia asiakasryhmiä myös muilla keinoin muun muassa musiikin ja oheistapahtumien kautta.
Nähtäväksi jää miten tämä toimintamalli tullaan noteeraamaan yleisten kirjastojen lakiuudistuksessa, joka on työn alla. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 alussa.

Äänikirjoja heikkonäköisille

Kirjastoyhteistyössä on mukana satakunta pilottikirjastoa. Jo nyt on huomattu, että moni kansalainen ei tiedä, että hänellä on oikeus saada Celian äänikirjoja kuunneltavakseen.
Näkövammaiset eli sokeat ja heikkonäköiset ovat vain osa ilmaisiin äänikirjoihin oikeutettuja, paljon muitakin ryhmiä on, kuten jutun lopussa olevasta laatikosta käy ilmi.
– Esimerkiksi lukihäiriöiset on iso uusi ryhmä ja heitä yritämme nyt yleisten kirjastojen kautta tavoittaa paremmin.
Pilottihankkeen kirjastoissa on huomattu, että kaikki heikkonäköiset eivät suinkaan ruksaa ilmoittautuessaan itseään näkövammaisiksi vaan he ruksaavat kohdan ”muu”  koska mieltävät olevansa vain muuten huononäköisiä.
Kirjastoyhteistyön yksi tarkoitus on lähestyä myös nuoria asiakkaita. Heitä on äänikirjojen lukijoissa yllättävän vähän.
Pohjoismaissa arvioidaan, että ilmaisiin äänikirjoihin oikeutettuja on viisi prosenttia väestöstä. Suomessa on vielä paljon potentiaalista asiakaskuntaa, jota ei ole tavoitettu.
Useille Celian asiakkaalle äänikirjat ovat henki ja elämä. Moni näkövammainen esimerkiksi kuuntelee äänikirjaan nopeutettuna tuhatta ja sataa ja jopa nukahtaa kirjan ääreen. Innokkaimmat myös tietävät kirjallisuudesta lähes kaiken. Kirjastoväki on huomannut tämän myös.
– Meillä on todella aktiivisia asiakkaita ja lukijoita!

Äänikirja siirtyy mobiiliin!

Vanhempi näkövammaispolvi muistaa ajan, jolloin esimerkiksi luentomuistiinpanot tehtiin naskalilla pistelemällä ja oppikirjojakin luettiin ääneen talkoilla. Kehitys on ollut hirmuisen nopea.
– Kirjaston alkuajoista 50-luvulle asti oli pelkkiä pistekirjoja. Sitten tulivat äänikirjat. Niiden formaatit ovat vaihtuneet melkein vuosikymmenen välein. Oli avokela, kuusiraitakasetti, kaksiraitakasetti, digitaalinen daisykirja fyysisenä levynä ja sitten verkkokirja.
Verkkolainaus on ollut mahdollista muutaman vuoden ajan, mutta se ei ole vieläkään lyönyt läpi niin hyvin kuin odotettiin.
– Me toivoisimme että asiakkaat innostuisivat enemmän verkkolainauksesta. On ollut jopa hidasta motivoida asiakkaita verkkolainaukseen. Yllättävän moni kokee, että cd-levy on niin hyvä, että sitä ei tarvitse muuksi vaihtaa, palvelu riittää, vaikka kirjan saisikin verkon kautta samantien.
Osasyy voi olla asiakkaiden vanhahko tietokonekanta. Laitekanta laahaa jäljessä, eikä hitaalla koneella ole mukava ladata kirjoja, saatikka kuunnella niitä.
Aivan uusi ratkaisu on jo kokeiluvaiheessa. Äänikirjat on tarkoitus siirtää älypuhelimiin eli mobiiliin.
– Kun mobiilisovellukset tulevat, kirjaa voi kuunnella luontevasti missä vain, eikä tarvitse kuljetella mukanaan isoa daisylaitetta eikä ole sidottu yhteen laitteeseen.
– Kun äänikirjat tulevat mobiiliin, hypätään harppaus eteenpäin, tavallaan yhden kehitysvaiheen yli. Pidetään peukkuja, että palvelu saadaan jokaisen lukijan ulottuville mahdollisimman pian. Mobiilisovellukset ovat tulossa tuotantovaiheeseen aivan lähiaikoina ja kehitystyötä tehdään yhdessä asiakkaiden kanssa.
– Mobiilisovellus on uusi, helpompi tapa käyttää meidän kirjoja verkon yli. Ajatus on, että kirjan voi joko kuunnella älypuhelimella tai ladata sen omaan puhelimeensa. Tietokonetta ei enää tarvita lainkaan eli mobiilin käyttöön oton jälkeen vanha laitekanta ei enää häiritse. Ruotsissa mobiilikuuntelu ja lataus on jo käytössä ja on nyt tulossa myös meille.

Äänikirjaraati valitsee lukijat

Celian valikoimissa on lähes 40 000 äänikirjaa. Ne tulevat kolmesta eri äänittämöstä tai omasta äänittämöstä. Lähes jokaisella kirjaston asiakkaalla on oma lukijasuosikki, jonka lukemat uudet kirjat valitaan kuultaviksi heti.
– Lukemisen taso pyritään pitämään korkeana. Kaikki lukijat saavat palkkion. Ja kaikki lukijat käyvät äänikirjaraadin hyväksynnän läpi. Vasta kun äänikirjaraati on hyväksynyt lukijan, hän pääsee lukemaan meidän äänikirjoja.

KUKA SAA ILMAISEN ÄÄNIKIRJAN?

Celian palveluja voivat käyttää kaikki henkilöt, joille painetun tekstin lukeminen on vamman, sairauden tai muun vastaavan lukemisesteen vuoksi hankalaa. Olipa lukemisesteen syy näistä mikä tahansa, Celia tarjoaa mahdollisuuden kirjallisuudesta nauttimiseen ja opiskeluun.
Tässä joitakin esimerkkejä yleisimmistä syistä, joiden vuoksi lukeminen on vaikeaa: lukivaikeus (lukihäiriö), oppimisvaikeus, näkövamma, heikentynyt näkö (esim. ikäihmisillä), kehitysvammaisuus, cp-vamma, reuma, ms-tauti, lihastaudit,
heikentynyt lihaskunto, afasia, keskittymishäiriöt, hahmotushäiriöt, muistihäiriöt
Mikäli olet epävarma oikeudestasi Celian palveluihin, ota yhteys Celian asiakaspalveluun: puhelin: (09) 2295 2200, sähköposti: palvelut@celia.fi

Lisätiedot: www.celia.fi

Joulukuun Kajastuksessa:
Näkövammaisten Kirjastoyhdistys