SELVITYS KUVAILUTULKKAUKSEN NYKYTILASTA VALMISTUMASSA

Teksti: Tanja Rantalainen

Näkövammaisten Kulttuuripalvelun tuottama ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Kuvailutulkkauksen tila Suomessa -selvitystyö valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Selvityksestä vastaa FT Maija Hirvonen. Maija kokoaa ja analysoi parhaillaan keväällä toteutetun kyselyn vastauksia ja neliosaisen webinaarisarjan antia.

Kysely kartoitti kuvailutulkkaustoimintaa ja kuvailutulkkauksen toimintaedellytyksiä käyttäjien, kuvailutulkkauksen tekijöiden sekä tuottajien ja tilaajien näkökulmista. Yhteistyössä Näkövammaisten liiton kanssa järjestetyssä webinaarisarjassa tutkittiin, millainen on hyvä ja hyödyllinen kuvailutulkkaus eri tilanteissa. Sarjan teemat olivat esitysten, kuvien, videoiden ja ympäristön ja liikkumisen kuvailutulkkaus. Webinaarit järjestettiin touko- ja kesäkuussa 2021.

”Tällä hetkellä aineistosta nousee näkyville kolme haastavaa aluetta: Tieto kuvailutulkkauksesta ei saavuta ihmisiä, tuotantoketju on epäselvä ja palvelua ei ole saatavilla kaikkialla Suomessa”, Maija Hirvonen kertoo.

Tiedonsaannin kannalta olennaista

Sekä kuvailutulkkauksen käyttäjät että palvelun tuottajat saattavat olla epätietoisia ja tottumattomia. Maija Hirvosen mukaan oli hyvä, että kyselyyn vastasi runsaasti myös sellaisia palvelun vastaanottajia ja kuvailutulkkauksen tarjoajia, joilla ei ollut aikaisempaa kokemusta kuvailutulkkauksesta. Heidän vastaustensa kautta sai hyvän käsityksen nykyisistä palvelutarpeista.

Ne näkövammaiset henkilöt, jotka eivät olleet koskaan käyttäneet kuvailutulkkausta, saattoivat kyselyn vastauksissa olettaa, että kyseessä on samanlainen Kelan tarjoama palvelu, kuin tulkkauspalvelut esimerkiksi viittomakielisille ihmisille ovat. Kelalta ei kuvailutulkkausta vielä voi tilata.

”Kuvailutulkkaus on näkövammaisen ihmisen tiedonsaannin kannalta olennainen palvelu. Selvitys tarjoaa myös tietoa siitä, minkälaisissa tilanteissa kuvailutulkkausta erityisesti kaivataan”, Maija Hirvonen sanoo.

Tulossa ohjeistuksia ja koulutussuositus

Selvityksen perusteella tullaan laatimaan erilaisia ohjeistuksia kuvailutulkkauksen valmistamiseen eri tilanteissa sekä suositus kuvailutulkkauskoulutuksen järjestämisestä.

”Kuvailutulkkausta tarvitaan hyvin eri alueilla. Videoesitelmän ja teatteriesityksen kuvailutulkkaus eroavat toisistaan kuin yö ja päivä”, Maija Hirvonen sanoo.

Kun raportti kyselyn tuloksista ja fokusryhmätilanteista webinaarien yhteydessä on valmis, Näkövammaisten Kulttuuripalvelu kokoaa asiantuntijaryhmän tai -ryhmiä valmistelemaan ohjeita ja suosituksia.

Selvitystyöllä valmistaudutaan siihen, että kuvailutulkkauksen kysyntä tulee kasvamaan ja kuvailutulkkauksen tuottaminen ja käyttö lisääntymään erilaisten poliittisten toimenpiteiden ja säädösten myötä. Näitä ovat muun muassa Euroopan Unionin saavutettavuusdirektiivi ja Suomen digipalvelulaki.