LYHYESTI

Eija-Liisa Markkulasta Näkövammaisten liiton varapuheenjohtaja

Näkövammaisten liitto sai uuden johdon syyskuussa pidetyssä liiton valtuuston kokouksessa. Kulttuuriväkeä ilahdutti Eija-Liisa Markkulan valinta liiton varapuheenjohtajaksi. Näkövammaisten Kultuuripalvelua aiemmin luotsannut Eija-Liisa voi nyt edistää hyvältä paikalta kulttuurin saavutettavuutta ja osallistumismahdollisuuksia muiden tärkeäksi kokemiensa asioiden ohella. Kajastus onnittelee lämpimästi entistä päätoimittajaansa!

Kulttuuriverkosto Euroopan Sokeain Unioniin

Vuosi sitten hyväksymässään toimintasuunnitelmassa Euroopan Sokeain Unioni (EBU) haluaa nostaa esille kulttuurinelämän saavutettavuutta näkövammaisten ihmisten osallisuuden lisäämiseksi. Tänä syksynä EBU on perustanut avoimen verkoston, johon voivat liittyä kaikki ne, jotka ovat kiinnostuneita vaihtamaan tietoa ja kokemuksia esimerkiksi kuvailutulkkauksen tai näkövammaisten kirjastopalveluiden kehittämisestä. Kaikenlainen kulttuurin saavutettavuuteen liittyvä ajatustenvaihto on tervetullutta.
Accessa to Culture -verkoston keskustelukieli on englanti. Suomesta verkostoon ovat jo liittyneet Timo Kuoppala ja Eija-Liisa Markkula Näkövammaisten Kulttuuripalvelusta.