Avustuksia

Taiken apurahat rakennetulle ympäristölle

Taike jakaa puoli miljoonaa euroa rakennetun ympäristön taiteelle. Taiteen edistämiskeskus (Taike) jakaa vuonna 2021 ”Prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen” -avustusta 500 000 euroa. Avustuksella toteutetaan 16 hanketta 16 eri kunnan alueella.

Taiken jakamalla avustuksella rahoitetaan uusien taideteosten hankintaa ja tuotantoa sekä taideohjelmien ja -kilpailujen järjestämistä. Taike vastaanotti hakemuksia yhteensä 40 kappaletta, joista 16 sai rahoitusta. Suurin osa hakijoista oli kunnallisia toimijoita ja rahoitusta haettiin pääosin taideteosten tuotantokustannuksiin. Saajien joukossa on viisi kuntaa, jotka ovat joko hiljattain tehneet päätöksen prosenttiperiaatteen noudattamisesta tai ovat tauon jälkeen rakentamassa ensimmäistä kohdettaan, johon sisältyy taidehankintoja. Avustuspäätökset teki Taiteen edistämiskeskuksen johtaja erityisasiantuntijan esittelyn perusteella.

Ida Koitilan teos Pylväs Karjaan uuden kulttuuritalon edessä.

Kuvateksti: Yksi avustuksen saajista oli Karjaan uuden Fokuksen monitoimi- ja kulttuuritalo. Avustuksella hankittiin talon edustalle Ida Koitilan taideteos ”Kolonn” eli ”Pylväs” .

Taiken mukaan taide koetaan nykyisin entistä merkityksellisempänä osana kokonaisvaltaista hyvinvointia, josta kertoo mm. sairaanhoitoyhtymien sitoutuminen taiteen hankintaan.
”Suomalaiset haluavat taidetta arkiympäristöihinsä. Valmistuvan taideteoksen lisäksi julkisen taiteen hankkeet mahdollistavat vuoropuhelun eri alojen asiantuntijoiden välillä. Hankkeiden nimissä on luvallista pohtia suuria teemoja kuten hyvä elämä ja reflektoida jaetun ympäristön merkitystä” kommentoi Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Paula Tuovinen.

Prosenttiperiaatteen valtionavustukset ovat osa Taiteen edistämiskeskuksen Julkisen taiteen asiantuntijapalvelujen toimintaa. Avustukset vastaavat hallitusohjelman kirjausta rakentamisen prosenttiperiaatteen edistämisestä.
Prosenttiperiaatteella viitataan käytäntöön varata tietty osuus hankkeen taloussuunnitelmasta taiteelle. Taiken jakama avustus myönnetään kattamaan korkeintaan puolet taiteeseen varatusta summasta. Rahoitusmallilla pyritään sitouttamaan rakennuttajia taiteen tuotantoon ja tekemään julkisen taiteen prosesseja tutuksi koko valtakunnassa. Vuodesta 2014 jaetun avustuksen turvin on käynnistetty yli sata taidehanketta ja luotu suuri määrä työskentelymahdollisuuksia taiteen ammattilaisille.

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto. Taike ja sen yhteydessä olevat taidetoimikunnat ja lautakunnat jakavat apurahoja ammattitaiteilijoille ja avustuksia taiteen alan yhteisöille. Virastossa työskentelee 80 henkilöä. Heistä puolet on virkamiehiä ja puolet määräaikaisia läänintaiteilijoita, jotka toimivat taiteen edistämisen hankkeissa eri puolilla maata. Taiken päätoimipiste on Helsingissä, ja lisäksi sillä on aluetoimipisteitä.

”Prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen”-avustuksen saajat 2021:

– Elokuvaosuuskunta Camera Cagliostro, Turku, 15 000 €
LaternaRoma -kulttuuritilan julkisivun romaniaiheiseen mosaiikkiteokseen Akaan Viialassa
– Fastighets Ab Fokus, Karjaa, 25 000 €
För ett platsspecifikt konstverk för kulturhuset Fokus i Karis
– Forssan kaupunki, 30 000 €
Forssan Monikylän taidehankintoihin
– Hyria koulutus Oy, Hyvinkää, 60 000 €
Hyrian kampuksen julkisen taiteen hankintaan
– Iin kunta, 40 000 €
Julkisen taideteoksen hankintaan Iin torille
– Inarin kunta, 15 000 €
Julkisen prosenttitaiteen toteuttamiseen Ivalon koulukeskukseen
– Kangasalan kunta, 40 000 €
Kahden taidekilpailun järjestämiseen julkisten taideteoksien hankkimiseksi
– Kemin kaupunki, 30 000 €
Teoksiin uuteen Kemin hirsipäiväkotiin
– Keuruun kaupunki, 30 000 €
Keuruun kulttuurisatamaan tilattavan taideteoksen kustannuksiin
– KKOY Runosmäen monitoimitalo, Turku, 30 000 €
Turun Runosmäen monitoimitalon taidehankintoihin, 30 000 €
– Kotkan kaupunki, 30 000 €
Pihkoon koulun taidehankintahankkeen kuluihin
– Lahden kaupunki, 30 000 €
Paavolan kampuksen taidehankintoihin
– Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä,  OYS, 35 000 €
OYS2030 A- ja B-rakennusten maamerkkiteosten kustannuksiin
– Seinäjoen kaupunki, 30 000 €
Julkisen taiteen monialaisen yhteistyön kehittämiseen ja pilotoimiseen Seinäjoella
– Vasa Sjukvårdsdistrikt Samkommun-Vaasan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä, 30 000 €
Vaasan keskussairaalan H-uudisrakennukselle laaditun taideohjelman mukaisiin teoskustannuksiin
– Ähtärin kaupunki, 30 000 €
Ähtärin uuden perusopetuksen oppimisympäristön prosenttitaidehankintaan

———————————————————-

Närpiön kirkkotalleja on kunnostettu Museoviraston avustuksella useana vuonna. Kuva: Kaj Höglund

NYT ENTISTETÄÄN!

Museovirasto jakoi avustuksia rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämiseen lähes 1,6 miljoonaa euroa

Museoviraston jakoi vuonna 2020 entistämisavustuksia 171 kohteelle yhteensä lähes 1,6 miljoonaa euroa. Avustushakemuksia jätettiin 463 kappaletta, joista 299 tuli yksityishenkilöiltä ja 79 yhteisöiltä. Haettujen avustusten yhteissumma oli 9,2 miljoonaa euroa.

Avustusten tarkoituksena on säilyttää arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä osana kansallista kulttuuriperintöä sekä tukea rakennusrestauroinnin työtapojen säilymistä. Avustukset ovat Museoviraston suurin vuosittainen avustuskokonaisuus ja niitä jaettiin nyt viidettä kertaa.

Entistämisavustuksilla tuetaan rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden oikeanlaista kunnostusta ja vaalimista sekä kohteiden erityispiirteiden tunnistamista. Tuen avulla on mahdollista säilyttää kulttuurihistorialliset arvot kohteissa. Kunnostus säilyttää ja jopa nostaa kohteiden taloudellista arvoa sekä mahdollistaa osalle toimijoista myös liiketoiminnan kehittämisen.

Tyypillisten ikkuna-, hirsi- ja kattokorjausten lisäksi avustusta sai tänä vuonna neljä tuulimyllyä. Niissä korjattavaa on useimmiten siipi- ja tukirakenteissa. Uudempana kohteena on mukana myös 1960-luvun Futuro-talo. Kulttuuriympäristökohteille avustusta myönnettiin esimerkiksi hautamuistomerkkien, kiviaitojen sekä historiallisten puistojen kunnostukseen.

Restaurointihankkeet vaativat usein perinteisten materiaalien käyttöä ja työstöä. Niiden tukeminen on tärkeää restauroinnin alan ammattitaidon säilymiselle ja karttumiselle sekä ammattilaisten työllisyydelle. ”Avustuksilla on myös sosiaalinen ulottuvuus: monille yhteisölle yhdessä kunnostettavat kohteet ja niiden säilyttäminen on merkittävä yhteisöllisyyden vahvistaja. Restaurointihankkeet näyttävät hyvää esimerkkiä myös muille ympäristössä siitä, että rakennuksia kannattaa hoitaa”, kertoo avustuksia koordinoiva erikoisasiantuntija Harri Metsälä Museovirastosta.

Myönnetyt avustukset: https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/rakennukset/myonnetyt. Avustuksen myöntämisen perusteet: https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/rakennukset/ena-kasittely-ja-paatos