Avustuksia

Närpiön kirkkotalleja on kunnostettu Museoviraston avustuksella useana vuonna. Kuva: Kaj Höglund

NYT ENTISTETÄÄN!

Museovirasto jakoi avustuksia rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämiseen lähes 1,6 miljoonaa euroa

Museoviraston jakoi vuonna 2020 entistämisavustuksia 171 kohteelle yhteensä lähes 1,6 miljoonaa euroa. Avustushakemuksia jätettiin 463 kappaletta, joista 299 tuli yksityishenkilöiltä ja 79 yhteisöiltä. Haettujen avustusten yhteissumma oli 9,2 miljoonaa euroa.

Avustusten tarkoituksena on säilyttää arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä osana kansallista kulttuuriperintöä sekä tukea rakennusrestauroinnin työtapojen säilymistä. Avustukset ovat Museoviraston suurin vuosittainen avustuskokonaisuus ja niitä jaettiin nyt viidettä kertaa.

Entistämisavustuksilla tuetaan rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden oikeanlaista kunnostusta ja vaalimista sekä kohteiden erityispiirteiden tunnistamista. Tuen avulla on mahdollista säilyttää kulttuurihistorialliset arvot kohteissa. Kunnostus säilyttää ja jopa nostaa kohteiden taloudellista arvoa sekä mahdollistaa osalle toimijoista myös liiketoiminnan kehittämisen.

Tyypillisten ikkuna-, hirsi- ja kattokorjausten lisäksi avustusta sai tänä vuonna neljä tuulimyllyä. Niissä korjattavaa on useimmiten siipi- ja tukirakenteissa. Uudempana kohteena on mukana myös 1960-luvun Futuro-talo. Kulttuuriympäristökohteille avustusta myönnettiin esimerkiksi hautamuistomerkkien, kiviaitojen sekä historiallisten puistojen kunnostukseen.

Restaurointihankkeet vaativat usein perinteisten materiaalien käyttöä ja työstöä. Niiden tukeminen on tärkeää restauroinnin alan ammattitaidon säilymiselle ja karttumiselle sekä ammattilaisten työllisyydelle. ”Avustuksilla on myös sosiaalinen ulottuvuus: monille yhteisölle yhdessä kunnostettavat kohteet ja niiden säilyttäminen on merkittävä yhteisöllisyyden vahvistaja. Restaurointihankkeet näyttävät hyvää esimerkkiä myös muille ympäristössä siitä, että rakennuksia kannattaa hoitaa”, kertoo avustuksia koordinoiva erikoisasiantuntija Harri Metsälä Museovirastosta.

Myönnetyt avustukset: https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/rakennukset/myonnetyt

Avustuksen myöntämisen perusteet: https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/rakennukset/ena-kasittely-ja-paatos