Mediat

Näin luet mediaa

Aikuisten medialukutaito -opas auttaa toimimaan vastuullisesti muuttuvassa mediamaailmassa

Teksti: Pipsa Sinkko-Westerholm

Kuvakoosteessa on erilaisia tilanteita, joissa medialukutaitoa tarvitaan, mm. keskustelussa, älypuhelimella selailtaessa, televisiota katsottaessa ja julkisissa tilanteissa.

Kuva: Siru Tirronen.

 

Kansanvalistusseura (Kvs-säätiö) on julkaissut päivitetyn aikuisten mediakasvatusoppaan Media Guide – Media Literacy for Adults, joka pyrkii tarjoamaan konkreettisia työkaluja digitaalisen ajan mediamaailmassa toimimiseen. Teoksen on toimittanut Karoliina Knuuti.

Opas sisältää helppolukuista tietoa muun muassa journalismin etiikasta, sananvapaudesta sekä sosiaalisen median kriittisestä luennasta. Yleistajuinen opas on suunniteltu niin, että sitä voivat hyödyntää ammattitoimittajat, vaikuttajat, kansalaisjournalistit sekä kaikki muut median toiminnasta kiinnostuneet.

Media Guide on uudistettu painos vuonna 2016 julkaistusta, samannimisestä teoksesta. Päivitetyssä oppaassa huomioidaan se, että vuonna 2020 ihmiset tuottavat ja kuluttavat sisältöjä verkossa enemmän kuin koskaan ennen. Perinteiset raja-aidat media-ammattilaisten ja median kuluttajien välillä ovat hämärtyneet.
Lisäksi globaalit ilmiöt, kuten yhteiskunnallinen polarisaatio, virheellisen tiedon leviäminen, keskustelukulttuurin radikalisoituminen sekä viimeisimpänä koronaviruspandemia korostavat kriittisen medialukutaidon tärkeyttä.

Media-ala elää murroskautta, joka lisää kansalaisten tarvetta ajankohtaiselle tiedolle journalismin ja vastuullisen mediavaikuttamisen perusperiaatteista.
Miltä journalismin tulevaisuus näyttää? Miten perustella journalismin rooli demokratiassa, kun kaikenlaista sisältöä tuotetaan verkossa jatkuvasti lisää? Mitä jokaisen kansalaisen pitäisi tietää sosiaalisen median toimintalogiikasta?
Teos pyrkii vastaamaan muun muassa näihin kysymyksiin.

Mediaopas yhdistelee esimerkkejä Suomen ja muiden länsimaiden sekä Lähi-idän mediasta. Opas on osa Kansanvalistusseuran kehitysyhteistyöhanketta Medialukutaidolla kohti kestävää yhteiskuntaa Palestiinassa, jonka tavoitteena on luoda malli medialukutaitohankkeille haurailla konfliktialueilla. Projektin yhteistyökumppaneina ovat Birzeitin yliopiston viestinnän täydennyskoulutuskeskus Media Development Center (MDC) ja Betlehemin yliopiston erillislaitos Institute for Community Partnership (ICP). Hankkeen rahoitus tulee ulkoministeriön kehitysyhteistyön kansalaisjärjestöille suunnatuista määrärahoista.
Kansanvalistusseura jatkaa medialukutaitokoulutusta Palestiinassa myös vuosina 2021–2022.

Opas julkaistaan englanniksi ja arabiaksi. Mediaopassivusto sijaitsee osoitteessa www.mediaguide.fi ja sen kaikki materiaali on vapaasti käytettävissä opetustarkoituksiin ja itseopiskeluun. Arabiankielistä painosta voidaan käyttää esimerkiksi maahanmuuttajakoulutuksessa.

Linkit:
Media Guide: mediaguide.fi
Medialukutaidolla kohti kestävää yhteiskuntaa Palestiinassa -hanke: https://bit.ly/3gfxipY