LUKUNURKKA: KUULEEKO KUKAAN?

Teksti: Tuula-Maria Ahonen

Raili Gothóni: Kuuntelijan käsikirja
PS-Kustannus, 2020

Tutkimukset osoittavat, että kokemukset yksinäisyydestä ja siitä, ettei kukaan kuuntele, ovat lisääntyneet, toteaa teologian tohtori ja dosentti Raili Gothóni. – Yhteiskuntamme kaipaa kuuntelijoita paikallisesti, valtakunnallisesti ja maailmanlaajuisesti.
Gothóni suosittaa pitkän kuuntelukokemuksensa pohjalta samaa kuin lentokoneissa suositellaan turvallisuusohjeina. Pue turvaliivi ensin itsesi päälle. Kuuntele ensin itseäsi.
Jokainen voi kysyä itseltään, mitä kuulen, kun kuuntelen itseäni. Kuulenko, että olen sopivan hyvä, vai kuulenko, että mikään ei riitä. Vaadinko itseltäni, että kaikessa pitäisi olla 10 +? Jyskyttääkö takaraivossani ääni ”et kelpaa ellet tee parempaa ja enemmän”?
Suoritusyhteiskuntamme vahvistaa jälkimmäistä ääntä. Gothóni suosittaa hiljaisuutta varsinkin niille lukijoille, joiden työ on jatkuvaa toisten huomioon ottamista.
– Ihmiset ovat kaikissa kulttuureissa etsineet paikkaa ja tilaa, jossa voivat kokea hiljaisuuden voiman. Etsiessään he ovat toivoneet löytävänsä elämäänsä merkittäviä rakennuspuita. Joskus lepo on riittävä tavoite hiljaisuuteen vetäytymiselle. Hiljaisuus ei kuitenkaan merkitse äänettömyyttä, vaan halua hiljentyä ulkoisten ärsykkeiden keskellä.
-Hiljaisuuden kokeminen ja kokemuksen ymmärtäminen edellyttävät lepäämistä luovassa toimettomuuden tilassa. Läsnäolo juuri tässä hetkessä ylittää ajan ja paikan rajat. Kellolla mitattava aika ja tulosajattelu menettävät merkityksensä hiljaisuutta kuunnellessa.

Itsensä kohdannut kuuntelee syvällisemmin

Toisaalta hiljaisuus on myös pelottavaa meille jatkuviin ärsykkeisiin tottuneille. Jatkuvan tekemisen vaihtaminen hiljaisuuteen ei onnistu käden käänteessä, Gothóni opastaa.
-Kukin tuo mukaan hiljaisuuteen oman varjonsa, piiloon painetut tunteensa ja ajatuksensa. Viha, kateus ja pettymykset tulevat esille. Sen kokeminen, että on eksyksissä, on raskasta.
-Joskus tunteiden syvyys, voima ja ilmenemismuodot hämmentävät kontrolloimattomuudellaan. Silloin on syytä antaa aikaa itselle ja asioiden käsittelylle.
Moni nykyihminen ”kuuntelee” toista alkamalla nopeasti jakaa hyviä neuvoja ylhäältäpäin. Puhuja ärsyyntyy tästä besserwisser -asenteesta, eikä koe tulevansa kunnolla kuulluksi.
Kun on kohdannut omaa varjoaan, voi suhtautua toiseenkin myötätuntoisemmin ja kärsivällisemmin. Tarjota kuulluksi tulemisen tärkeän kokemuksen.
-Kuuntelevassa vuorovaikutuksessa ei ole leimaamista eikä häpeää. Siinä on oikeus olla arvokkaana ristiriitoineen ja keskeneräisyyksineen. Parasta, mitä voit tarjota toiselle ihmiselle, on kuulluksi tuleminen, jatkuvuus ja turvallisuus, Gothóni rohkaisee syvempään ja terveyttä tuottavampaan kohtaamiseen.
Gothónin mukaan kuuntelemisen taidon tärkein asia on tunnistaa omat kuulemisen esteet ja pyrkiä minimoimaan ne. Kunnioittava asenne on hyvässä vuorovaikutuksessa välttämätöntä. Monelle on jäänyt lapsuudesta lamaannuttavia ja vähätteleviä ääniä. Hiljaisuus voi vapauttaa tuskan sydämestä. Ajan myötä kipu voi helpottua ja lieventyä. Syntyy toivoa.
-Todellisessa toivossa tunnustetaan elämään kuuluvat vaikeudet, kivut ja ratkaisemattomat asiat. Kaikesta huolimatta voi elää hyvää elämää.