KAJASTUKSEN KIELIKYLPY

KULTURENS VÄSEN

Text: Kaj Hedman

Kultur betyder odling men som vi alla vet så har ordet, kontexten, en mycket vidare innebörd. En sak är ändå unik för begreppet kultur. Kultur kan inte fås fram i ett färdigt paket. Kultur, oberoende om det handlar om etnicitet, beteende, epoker eller olika former av konstnärliga uttryck, måste odlas fram, skapas och formas. Ingen kultur har någonsin fallit ner som manna från himlen. Varje kultur har uppstått ur ett behov, en längtan, en vision eller en skapande tanke. På det sättet kan man säga att alla religioner och ideologier är ett uttryck för kultur.

Kulturens väsen är alltså på ett sätt religiös till sin karaktär. En idé, en uppenbarelse, en insikt, har alltid föregått kulturernas uttryck – på gott och ont. Det finns ju konstruktiv kultur, neutral kultur, och ja, till och med destruktiv kultur.

Man kan tänka på machokultur, våldskultur eller fascistisk kultur, som i första hand kommer ur rädsla, dåligt självförtroende, storhetsvansinne eller penninghunger. Varifrån den uppbyggliga, skapande, förädlande kulturen kan vi ha många olika uppfattningar om. En del kallar den gud, andra kallar den det mänskliga sinnets uppfinningsförmåga. Kanske kan man till och med, – trots teorin om slumpmässiga mutationer, – se kulturen som en del av evolutionens utveckling.

Evolutionen som byggde en brygga från 0 till 1 för att tala digitalt. I politik, tro, ideologier och så vidare så finns ju inte 0 och 1 som i tekniken. Saker och ting är inte svartvita, utan gråskalan är vid. I extrema fall kan det finnas bländande ljus respektive kolsvart mörker. Den oerhörda mångfald som existerar i det mänskliga spektrumet och för all del även i det vi brukar kalla för djurvärlden.

I ett nötskal vill vi väl se kulturens väsen som den väg vi har till större mänsklighet och insikt i det unika att vara människa och att ha förmågan att älska, leva gott, göra gott, samt få större insikt i vad det mänskliga innebär. Men där finns också ett mysterium. Njutningen, meditationen, och naturligtvis konstverket – som i olika former fascinerar oss och gör livet värt att leva.